Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Xin giúp bài tụ điện n + 1 tụ điện

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 16, 2011 8:54 am
gửi bởi thundersword181
Có n+1 tụ điện giống nhau C1 = C2 = ... = Cn = C0
Người ta tích điện tụ C0 đến U = 100V rồi dùng tụ C0 tích lại cho từng tụ.
Tiếp đó người ta dùng n tụ mới vừa tích điện ghép NT
Tính HĐT cả bộ.