Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giải bất phương trình bằng quang hình học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 20, 2010 5:54 pm
gửi bởi TRANTHUYNGA
Không đánh latex quen nên phải dùng file đính kèm. Các bạn thông cảm.

Re: Cách giải bất phương trình bằng quang hình học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 22, 2010 4:19 pm
gửi bởi TRANTHUYNGA
Các bạn xem file đính kèm. Và cho biết ý kiến về cách giải bất phương trình này bằng toán học.

Re: Giải bất phương trình bằng quang hình học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 11 12, 2010 8:31 am
gửi bởi phucuongzorro
Nhờ bạn xem lại bài giải!

Re: Giải bất phương trình bằng quang hình học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 21, 2010 5:31 am
gửi bởi TRANTHUYNGA
Chỉ đánh lộn dấu > ở cuối bài! Còn không có gì sai.
Thế bạn có thể giải bằng toán thuần túy chưa?

Re: Giải bất phương trình bằng quang hình học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 21, 2010 2:45 pm
gửi bởi nick_12370
Dạng nạy có vẻ lạ nhỉ. Nhưng tại sao lại chỉ giới hạn cho m > 0. Nếu m < 0 mà vẫn thỏa mãn thì sao ?
Cách giải này có thể áp dụng được cho tất cả các loại hàm bậc nhất trên bậc nhất ?

Re: Giải bất phương trình bằng quang hình học

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 23, 2010 2:42 am
gửi bởi phucuongzorro
mình chưa giải! nhưng theo mình bài này xét dấu dấu nhị thức! Bạn làm thử xem!