Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Giải giúp em bài này với...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 26, 2010 7:03 pm
gửi bởi khach
mỗi guọt thuỷ ngân có thể có thể tích V điện thế bề mặt la V0, nếu chập n giọt thuỷ ngân thành giọt lớn, tính điện thế ở bề mặt giọt thuỷ ngân lớn.

Re: Giải giúp em bài này với...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 27, 2010 7:37 am
gửi bởi TRANTHUYNGA
V = Q/C .
Q tăng n lần.
C tỉ lệ thuận với bán kính R. Nhập n giọt thì thể tích tăng n lần nên bán kính tăng n lũy thừa 1/3 lần.
Do đó điện thế V tăng n lũy thừa 2/3 lần.
Nghĩa là V = V0 x n lũy thừa 2/3.

Re: Giải giúp em bài này với...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 28, 2010 8:19 am
gửi bởi luckygirl_091191
sự hình thành khái niệm áp suất

Re: Giải giúp em bài này với...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 17, 2010 9:47 am
gửi bởi khach
TRANTHUYNGA đã viết:V = Q/C .
Q tăng n lần.
C tỉ lệ thuận với bán kính R. Nhập n giọt thì thể tích tăng n lần nên bán kính tăng n lũy thừa 1/3 lần.
Do đó điện thế V tăng n lũy thừa 2/3 lần.
Nghĩa là V = V0 x n lũy thừa 2/3.

Em k hiểu C tỉ lệ thuận với R như nào mà sao, R tăng n luỹ thừa 1/3 mà điện thế V tăng luỹ thừa 2/3 , em chỉ thấy côg thức V= k . q/R thui ak?

Re: Giải giúp em bài này với...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 17, 2010 10:46 am
gửi bởi doanvatly
Trước hết mình đồng ý với cách giải của ban Trần Nga. Tuy nhiên nếu bạn Khanh vẫn còn chỗ khó hiểu thì bạn có thể tham khảo bài giải của mình xem sao.
…………………………………………………
Gọi r là bán kính của mỗi giọt thủy ngân nhỏ thì thể tích của nó là: 4/3.π.r^3
Gọi R là bán kính giọt thủy ngân lớn sau khi chập n giọt thủy ngân nhỏ lại, về thể tích ta có:
4/3.π.R^3=n. 4/3.π.r^3→R= r x căn bậc 3 của n
Trong phần tĩnh điện ta biết điện thế gây bởi một quả cầu tích điện được coi như điện thế gây ra bởi một điện tích điểm đặt tại tâm của quả cầu và mang điện tích của cả quả cầu đó (VLí 11)
Từ công thức tính điện thế: V=k.q/r ta có điện tích từng giọt thủy ngân nhỏ là: q=V0.r/k
Điện tích giọt thủy ngân lớn là: Q = n.q=n.V0.r/k→ điện thế bề mặt giọt thủy ngân lớn là:
V=k.Q/R=k.( n.V0.r/k)/(r.căn bậc 3 của n)=V0 x n lũy thừa 2/3

Re: Giải giúp em bài này với...

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 11 06, 2010 8:58 pm
gửi bởi khach
cam on doanvatly nhe!!!!