Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bài tập về điện tích- điện trường

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 12:48 pm
gửi bởi physicspro_kaka
Bài 1/ 2 quả cầu nhỏ kim loại, giống hệt nhau được treo trên 2 dây dài, 2 dây đó dài bằng nhau và cùng được treo vào 1 điểm. 2 quả cầu đc tích điện bằng nhau và cách nhau 1 đoạn a=5cm. Chạm nhẹ tay vào 1 quả cầu. Tính khoảng cách của 2 quả cầu khi đã cân bằng. (khi góc :alpha rất nhỏ thì sin :alpha = tan :alpha
Bài 2/ 2 quả cầu nhỉ, cùng khối lượng m= 0,6g được treo trong không khí bằng 2 sợi dây nhẹ cùng chiều dài l=50cm vào cùng 1 điểm. 2 quả cầu nhiễm điện giống nhau, chúng đẩy nhau và cách nhau 1 đoạn r=6cm
a/ TÍnh độ lớn điện tích mỗi quả cầu (g=10m/s2)
b/ Nhúng hệ thống trong rượu có :epsilon =27. Tính khoảng cách r' của 2 quả cầu
(bỏ qua lực đẩy Acsimet và cho khi góc :alpha rất nhỏ thì sin :alpha = tan :alpha )
Bài 3/ Cho 2 bản kim loại, có độ dài l=5cm đặt nằm ngang, song song nhau và cách nhau 1 đoạn d=2cm. Giữa 2 bản có 1 hđt U=910V. 1 electron bay theo phương ngang song song với 2 bảng đi vào giữa 2 bảng KL với vận tốc ban đầu V_0=5.10^7m/s
Tính độ lệch của electron so với phương ban đầu khi nó vừa đi ra khỏi 2 bảng kim loại (cho điện trường là đều, và bỏ qua tác dụng của trọng lực)
Bài 4/ 2 điện tích q_1 = q > 0 và q_2 = -q đặt tại 2 điểm A và B trong không khí. AB = 2a. Xác định \vec{E_M} tại M nằm trên đường trung trực của AB và cách AB 1 đoạn h
xác định h để |\vec{E_M}| cực đại, tính giá trị cực đại đó.
tạm vài bài đã , khi nào có thêm sẽ post tiếp