Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Bài toán con Chim?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 23, 2017 12:48 am
gửi bởi phonsieuli
Trên quãng đường thẳng dài 100 km có 2 xe 1 và 2 cùng xuất phát và chuyển động đều ,ngược chiều gặp nhau với vận tốc tương ứng là 40 km/h và 60 km/h. Cùng lúc hai xe chuyển động thì có một con chim bắt đầu xuất phát từ xe 1 bay tới xe 2, sau khi gặp xe 2 nó quay lại và gặp xe 1… và lại bay tới xe 2. Con chim chuyển động lặp đi lặp lại tới khi hai xe gặp nhau. Biết vận tốc của con Chim là đều, bằng 20Km/h.
Tính số lượt con chim bay qua lại cho đến khi hai xe gặp nhau?

Re: Bài toán con Chim?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 27, 2018 1:24 am
gửi bởi phonsieuli
không có ai giải được à!