Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nhiệt độ của tên lửa

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 09, 2010 11:18 am
gửi bởi vietmuon
Nhiệt độ của đuổi tên lửa đẩy tàu vũ trụ (khi khí cháy đang phụt) ra là khoảng bao nhiêu độ? Nhiệt độ của đầu tàu vũ trụ khi đang bay ra khỏi khí quyển là khoảng bao nhiêu độ? Dùng phương pháp nào để đo những nhiệt độ này? :anva