Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cực đại trong giao thoa sóng

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 19, 2013 10:08 pm
gửi bởi butchi
Có 2 vấn đề mình còn thắc mắc mong mọi người xem thử:
1. Thứ nhất là trong giao thoa sóng: theo công thức xác định cực đại giao thoa mà ta xác định được vị trí cực đại rơi vào vị trí nguồn thì hỏi vị trí đó có là cực đại không? (Vì theo một số bài viết mình đọc thì có bài tính có bài lại không nên mình không biết thế nào).
2. Thứ hai là đường cực đại giao thoa ứng với k =0 là đường thẳng hay là đường hypebol, nếu hỏi tính số đường Hypebol thì có tính đường này không?