Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Các loại sách khác

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 4 25, 2007 9:06 am
gửi bởi bin
Ở topic này mọi người cùng chỉ ra chỗ chưa hợp lý ở các quyển sách tham khảo, sách bài tập ...

Trong cuốn "sổ tay kiến thức vật lý THCS" Của hai tác giả Vũ Quang và Bùi Gia Thịnh có viết:

Trang 6:
Tên đại lương ---------Đơn vị
Độ to -------- ------ đêxiben

Trang 8

Dụng cụ đo thể tích : Bình chia độ

dụng cụ đo cường độ dòng điện : Ampe kế: Ampe kế một chiều kí hiệu là DC ( hay -)

Trang 17

Trọng lượng riêng của một vật (hay một chất) được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích vật đó ( hay chất đó).

trang 35.

t°C = 0°C + t°C = (32 + 1,8.)°F


(theo edu.net)