HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG DẠY - HỌC MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG MODULE S1.4 THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰA TRÊN NĂNG LỰC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - DESIGNING A SET OF TEACHINGLEARNING CASE STUDIES FOR SOME CONTENT OF MODULE S1.4 ACCORDING TO THE COMPETENCY BASED TRAINING PROGRAM OF HA NOI MEDICAL UNIVERSITY 
Tóm tắt Trong phạm vi đề tài, vận dụng các lí luận về dạy học tình huống, chúng tôi đã xây dựng được Bộ 30 tình huống mới sử dụng trong việc dạy - học một số nội dung của Module S1.4: Cơ sở vật lí các hoạt động sống và ứng dụng trong y học theo chương trình đào tạo dựa trên năng lực của Đại học Y Hà Nội. Bộ 30 tình huống kèm theo 150 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (MCQ) được thiết kế phù hợp với từng phương pháp dạy học tương ứng là thuyết trình có minh hoạ (Lectures - LEC), Seminar (SEM) và dạy học theo nhóm nhỏ (Team Base Learning - TBL). Kết quả thống kê phản hồi của 314 sinh viên hệ Bác sĩ Y khoa năm thứ nhất năm học 2022 - 2023 về hoạt động dạy và học Module S1.4 của Bộ môn Y Vật lí - Đại học Y Hà Nội cho thấy: 97,1% sinh viên đồng ý rằng nội dung các tình huống phù hợp với mục tiêu và nội dung học tập của mỗi bài học tương ứng; 95,3% cho rằng các tình huống đều có bối cảnh lâm sàng làm tăng tính hấp dẫn cho bài học. In this study, applying the theories on case-based learning, we have built a new set of 30 case studies used in teaching and learning for some contents of Module S1.4: Physical basis of life activities and applications in medicine according to the competency-based training program of Hanoi Medical University. A set of 30 case studies accompanied by 150 multiple choice questions (MCQ) is designed to suit each corresponding teaching method such as Lectures (LEC), Seminar (SEM), and Team Based Learning (TBL). The feedback from students shows that 97.1% of students agreed that the content of the cases is suitable with the goals and content of each corresponding lesson; 95.3% of students said that the situations all have a clinical context, promoting the attractiveness of the lesson. The content of the set of situations in the topic is completely new and has been built and used by lecturers of Medical Physics, Hanoi Medical University in teaching students of Hanoi Medical University recently. 
Tác giả Nguyễn Thị Lệ, Trần Thị Ngọc Hoa, Ngô Dũng Tuấn, Vũ Thị Hạnh và Trịnh Minh Ngọc 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0015 
Chuyên ngành
Từ khoá đổi mới đào tạo đại học, chuẩn năng lực đầu ra, dạy học tình huống, đào tạo dựa trên năng lực. training innovation, learning outcome, case based learning, competency based education. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn