HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo THỰC TRẠNG LO ÂU THỐNG KÊ Ở SINH VIÊN - STATISTICS ANXIETY AMONG UNDERGRADUATE STUDENTS 
Tóm tắt Nghiên cứu được thực hiện nhằm làm rõ thực trạng lo âu thống kê ở sinh viên, đồng thời khám phá mối liên hệ giữa thái độ với thống kê, mức độ tiếp xúc với thống kê, và các biểu hiện của lo âu thống kê ở sinh viên. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng là khảo sát; các bảng hỏi đảm bảo độ tin cậy. Kết quả nghiên cứu trên khách thể gồm sinh viên khối ngành khoa học xã hộinhân văn, khoa học giáo dục, và một số khối ngành khác (N = 186; ĐTBTuổi = 19,66; 86% nữ) chưa cho thấy sự khác biệt trong trải nghiệm những biểu hiện cảm xúc và biểu hiện hành vi của lo âu thống kê. Bên cạnh đó, sinh viên thể hiện thái độ tương đối tích cực với thống kê, đồng thời tồn tại mối tương quan tuyến tính nghịch giữa thái độ với thống kê và các biểu hiện lo âu thống kê. Khi xét theo các khía cạnh nhân khẩu học, sinh viên giữa các nhóm có mức độ tiếp xúc với thống kê, thái độ với thống kê, và biểu hiện lo âu thống kê tương đồng nhau. Một số ý kiến về định hướng nghiên cứu tiếp theo dựa trên kết quả của nghiên cứu này cũng được đề xuất. The present study was conducted to investigate statistics anxiety, the relation between attitude towards statistics, exposure to statistics, and signs of statistics anxiety among undergraduate students. A survey and quantitative analysis were conducted, which were proven acceptable and reliable. The results of the study in a sample of students majoring in social sciences and humanities, education sciences, and other majors (N = 186; MAge = 19.66; 86% female) did not show a difference in signs of students’ experience with statistics. The results also indicated negative attitude towards statistics is correlated with a display of statistics anxiety signs among students. Variance analyses showed that there is no statistically significant difference in terms of exposure to statistics, attitude towards statistics, and statistics anxiety among student groups with different demographic characteristics. Implications for future studies on statistics anxiety will also be addressed. 
Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nghiêm Kim Chi, Trần Thị Lệ Thu và Nguyễn Lê Quế An 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0007 
Chuyên ngành
Từ khoá lo âu thống kê, thái độ với thống kê, sinh viên, khoa học xã hội-nhân văn, khoa học giáo dục. statistics anxiety, attitude toward statistics, undergraduate students, social sciences and humanities, education science. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn