HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI - EDUCATING VIOLENCE PREVENTION ON SOCIAL NETWORKS FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN CAU GIAY DISTRICT, HANOI 
Tóm tắt Tình trạng bạo lực học đường trên mạng xã hội ngày càng gia tăng đã và đang gây ra những hậu quả đáng tiếc về thể chất và tinh thần cho học sinh trung học phổ thông. Bằng phương pháp phân tích tài liệu và thông qua các số liệu khảo sát liên quan đến nhận thức và kĩ năng phòng chống bạo lực học đường trên mạng xã hội của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, bài báo tập trung làm rõ sự cần thiết của giáo dục phòng chống bạo lực học đường trên mạng xã hội cho học sinh ở lứa tuổi này, trên cơ sở đó đưa ra một số các biện pháp nhằm giáo dục phòng chống bạo lực học đường trên mạng xã hội ở trường trung học phổ thông. The increasing cases of school violence on social networks have left physical and mental consequences on high school students. By analyzing documents and survey data related to awareness and skills of preventing school violence on social networks of high school students in Cau Giay district, Hanoi, the article focuses on clarifying the necessity of such education to prevent school violence on social networks for students. On that basis, we propose a number of measures to educate school violence prevention on social networks in high school. 
Tác giả Lưu Thị Thu Hà và Ngô Thu Hằng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0003 
Chuyên ngành
Từ khoá bạo lực học đường trên mạng xã hội, giáo dục bạo lực học đường trên mạng xã hội, học sinh, trung học phổ thông. school violence on social networks, school violence prevention education on social networks, students, high school. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn