HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo THÂN THỂ TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG TỪ GÓC NHÌN SO SÁNH VỚI VĂN HỌC ĐÔNG Á - The Body in Ho Xuan Huong’s Nom Poetry from A Comparison with East Asian Literature 
Tóm tắt Vấn đề “thân thể” và “tính dục” trong thơ Hồ Xuân Hương cũng đã được một số nhà nghiên cứu quan tâm. Tuy nhiên, hiện chưa có công trình nào đặt tác phẩm của bà trong hệ thống dòng văn học hương diễm của Đông Á để so sánh, nghiên cứu. Bài viết này soi chiếu thơ Hồ Xuân Hương với thơ ca của một số nhà thơ ‘hương diễm” nam và nữ Đông Á như Tiết Đào, Vương Ngạn Hoằng, Hwang Jin Yi để khám phá những hiện tượng thơ ca này như là sự nổi loạn chống lại sự phớt lờ phạm trù “thân” của xã hội Nho giáo và Phật giáo trung đại, qua đó đối thoại với thi pháp kinh điển của thơ trung đại Đông Á và với thiết chế xã hội đè nén, đặt áp lực đạo đức và công danh lên cá nhân con người. The issue of “body” and “sensuality” in Ho Xuan Huong's poetry has been interested by some researchers. However, there are currently no works that place her work in the system of East Asian sensual literature. This article compares Ho Xuan Huong's poetry with the sensuality poetry of some East Asian male and female poets such as Tiet Dao, Vuong Ngan Hoang, and Hwang Jin Yi to explore these poetic phenomena as a rebellion against the neglect of the “body” in medieval Confucian and Buddhist society, thereby conversing and challenging the classic poetics of medieval East Asian poetry and the repressive Confucian and Buddist culture which places the burden of virtue, social responsibility and success on the women in particular and the individual in general. 
Tác giả Bùi Linh Huệ và Dương Thu Hằng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0005 
Chuyên ngành
Từ khoá Hồ Xuân Hương, thơ Nôm, văn học Đông Á, thân thể, tính dục. Ho Xuan Huong, Nom poetry, body, sexuality, East Asian literature. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn