HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2023 KHXH VN 
Tên bài báo LUÂN LÍ SINH TỒN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NAM CAO VÀ NGUYỄN HUY THIỆP - Survival ethicality in Nam Cao’s and Nguyen Huy Thiep’s short stories 
Tóm tắt Phê bình luân lí học văn học và những phương diện cơ bản của nó có tiềm năng vận dụng rộng rãi vào thực tiễn nghiên cứu văn học Việt Nam. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, phê bình luân lí học văn học vẫn còn mới mẻ, chưa có nhiều công trình đi sâu khai thác. Trong bài viết này, từ việc khảo sát, phân tích truyện ngắn của Nam Cao và Nguyễn Huy Thiệp, chúng tôi tập trung tìm hiểu vấn đề luân lí sinh tồn trong truyện ngắn của hai nhà văn, phân tích và diễn giải để làm nổi bật ý thức luân lí, lựa chọn luân lí của các nhân vật. Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy cả hai nhà văn đều ý thức đưa những vấn đề liên quan đến luân lí sinh tồn vào tác phẩm của mình. Trong các vấn đề ấy, chúng tôi lựa chọn ba phương diện tiêu biểu nhất để phân tích, so sánh: ứng xử của con người trước cái đói và sự đe dọa về sinh mạng; ứng xử của con người trước bản năng tính dục; ứng xử của con người khi lí tưởng và nhân cách bị đe dọa. Hai nhà văn, tuy có cách riêng trong việc trình hiện luân lí sinh tồn, nhưng đều thể hiện một thực trạng đáng lo ngại khi con người sẵn sàng đánh đổi tất cả để thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên, kể cả khi nó trái với luân thường. The theory of ethical literary criticism and its basic aspects has the potential to be widely applied to the practice of Vietnamese literary research. However, at present, this theory remains sensational in our country; as the result, there is not much research on it. This article, from the survey and analysis of short stories by Nam Cao and Nguyen Huy Thiep, initially explores some manifestations of survival ethicality in the short stories of the two writers, analyzes and interprets to emphasize the ethical sense and ethical decisions. According to some research, both writers did notice of the issues relating to survival ethicality in their works. Among those issues, three typical aspects are analyzed and compared: human behaviors when facing hunger and threats to life; human behaviors relating to sexual instinct; human behaviors in the event of that their moral of life and personality are threatened. Although both writers have their own ways to present survival ethicality, the same controversial issue is approached, which is that humans are willing to trade off everything to satisfy their natural needs, even if it is unethical. 
Tác giả Vũ Long Hiệp và Nguyễn Thị Minh Thương 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1067.2023-0002 
Chuyên ngành
Từ khoá phê bình luân lí học văn học, luân lí sinh tồn, Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp. ethical literary criticism, survival ethicality, Nam Cao, Nguyen Huy Thiep, comparison. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn