HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO TRẺ TỰ KỈ QUA CÁC TRÒ CHƠI LEGO THEO CÁCH TIẾP CẬN STEAM - Develop mathematical thinking for autistic children through Lego games following STEAM approach 
Tóm tắt Nghiên cứu về giáo dục STEAM đã và đang được rất nhiều nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu và ứng dụng, là xu hướng giáo dục tiên tiến được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, giáo dục STEAM đã được triển khai thực hiện từ những năm 2010 và đã được thực hiện rộng rãi ở các trường học phổ thông, trường mầm non, cũng như trong các nghiên cứu ứng dụng giáo dục. Bài viết phân tích giá trị của trò chơi Lego cùng các gợi ý một số trò chơi với Lego theo cách tiếp cận STEAM nhằm hỗ trợ sự phát triển tư duy toán học cho trẻ tự kỉ tuổi mầm non. Research on STEAM education has been and is being researched and applied by many educators, is an advanced educational trend applied in many countries around the world, including Vietnam. In Vietnam, STEAM education has been implemented since 2010 and has been widely implemented in schools, and preschools, as well as in educational applied research. The article analyzes the value of Lego games and suggests some games with Lego according to the STEAM approach to stimulate the development of mathematical thinking for preschool children with autism. 
Tác giả Cao Thị Xuân Mỹ và Nguyễn Chí Thành 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0129 
Chuyên ngành
Từ khoá trò chơi lego, giáo dục STEAM, trẻ tự kỉ. Lego games, STEAM education, Autistic children. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn