HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   
 Kế hoạch dự kiến xuất bản, Thể lệ gửi đăng bài, Quy cách trình bày và HĐBT  

A. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN XUẤT BẢN TẠP CHÍ

1. Khoa học Giáo dục

- Các bài báo chuyên ngành Quản lí Giáo dục thuộc lĩnh vực Xã hội:

Biên tập viên: Đào Thị Thu Hằng, SĐT: 0988838296 - 02437547823 (ext.417)

Email: daothuhang@hnue.edu.vn, tapchi@hnue.edu.vn

Gửi bài trực tuyến trên trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/ hay trang  http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php

- Các bài báo chuyên ngành Quản lí Giáo dục thuộc lĩnh vực Tự nhiên:

Biên tập viên: Lê Lan Hương, SĐT: 0912671240 - 02437547823 (ext.416)

Email: huongtapchi@gmail.com

Gửi bài trực tuyến trên trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/ hay trang  http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 68, Iss. 1, 2024 Tiếng Việt 5/01/2024 01/2024
Vol 68, Iss. 2, 2024 Tiếng Việt 5/04/2024 04/2024
Vol 68, Iss. 3, 2024 Tiếng Anh 5/07/2024 07/2024
Vol 68, Iss. 4, 2024 Tiếng Anh 5/09/2024 09/2024
Vol 68, Iss. 5, 2024 Tiếng Việt 5/12/2024 12/2024

 

2. Khoa học Xã hội

Biên tập viên: Đào Thị Thu Hằng, SĐT: 0988838296 - 02437547823 (ext.417).

Email: daothuhang@hnue.edu.vn, tapchi@hnue.edu.vn

Gửi bài trực tuyến trên trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/ hay trang  http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 68, Iss. 1, 2024 Tiếng Việt 5/02/2024 02/2024
Vol 68, Iss. 2, 2024 Tiếng Việt 5/05/2024 05/2024
Vol 68, Iss. 3, 2024 Tiếng Việt 5/08/2024 08/2024
Vol 68, Iss. 4, 2024 Tiếng Anh 5/11/2024 11/2024

 

3. Khoa học Tự nhiên

Biên tập viên: Lê Lan Hương, SĐT: 0912671240 - 02437547823 (ext.416)

Email: huongtapchi@gmail.com

Gửi bài trực tuyến trên trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/ hay trang  http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php

Số xuất bản

Ngôn ngữ Hạn cuối nhận bài Thời gian xuất bản
Vol 68, Iss. 1, 2024 Tiếng Anh 5/03/2024 03/2024
Vol 68, Iss. 2, 2024 Tiếng Anh 5/06/2024 06/2024
Vol 68, Iss. 3, 2024 Tiếng Anh 5/10/2024 10/2024

 

B. CÁCH GỬI BÀI TRỰC TUYẾN (SUBMIT ONLINE) CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1. Vào trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/ hay trang  http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php

2. Vào mục Tạp chí trên thanh menu. Tại trang của Tạp chí khoa học vào mục Trang dành cho tác giả.

3. Kích chuột vào mục Đăng ký tại đây để đăng ký hồ sơ nếu gửi lần đầu. Sau đó nhập các thông tin vào Hồ sơ rồi kích chuột vào nút Ghi lại.

4. Quay lại hòm thư điện tử cá nhân đã đăng ký trong hồ sơ để kích hoạt tài khoản (chú ý là thư để kích hoạt của TC có thể vào mục Spam). Nếu tác giả chưa kích hoạt được tài khoản thì có thể liên lạc với BBT để BBT hỗ trợ.

5. Vào lại trang web của Tạp chí mục Trang dành cho tác giả rồi nhập địa chỉ email, mật khẩu đăng nhập, mã an toàn. Kích chuột vào nút Đăng nhập.

Tác giả có thể đổi pass trên hệ thống như sau: Vào trang Dành cho tác giả với pass cũ. Kích chuột vào mục Hiệu chỉnh hồ sơ. Trong phần Hiệu chỉnh hồ sơ lập pass mới và ghi lại.

6. Nhập tên bài báo, tóm tắt bài báo, từ khóa, tên tác giả, số ĐT rồi kích vào mục Chuyên ngành để chọn phân môn của bài báo, kích vào mục Biên tập viên để chọn dạng bài gửi là Tự nhiên (tiếng Anh), Tự nhiên (tiếng Việt), Xã hội, Phương pháp,…  và đính kèm (attach) bài báo.  Kích chuột vào nút Ghi lại rồi sau đó kích vào nút Xác nhận đã gửi để hoàn tất việc gửi bài.

 

C. CÁCH GỬI BÀI BÁO ĐÃ SỬA TRỰC TUYẾN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1. Vào trang Web http://stdb.hnue.edu.vn/ hay trang  http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php

2. Vào mục Tạp chí trên thanh menu. Tại trang của Tạp chí khoa học vào mục Trang dành cho tác giả.

3. Kích chuột vào mục Bài đang chờ tác giả chỉnh sửa.

4. Kích chuột vào mục Phản biện để xem kết quả phản biện (có thể có file bài báo PB sửa trong Tệp gắn kèm).

5. Kích chuột vào mục Quay lại, tiếp tục vào mục Chỉnh sủa.

6. Kích chuột vào mục Thêm bản ghi ở góc bên tay phải.

7. Gõ nội dung đã chỉnh sửa (hoặc bôi đỏ những chỗ sửa trong bài báo đính kèm).

8. Trong mục Tệp báo cáo, kích chuột vào mục Chọn tệp rồi đính kèm bài báo đã chỉnh sửa (có bôi đỏ chỗ sửa).

9. Kích chuột vào mục Gửi đi để hoàn tất việc gửi bài sửa.

 

D. CÁCH GỬI KẾT QUẢ PHẢN BIỆN TRỰC TUYẾN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1. Vào trang Web http://stdb.hnue.edu.vn hay trang  http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php

2. Vào mục Tạp chí trên thanh menu. Tại trang của Tạp chí khoa học vào mục Trang dành cho phản biện.

3. Phản biện nhập địa chỉ email, mật khẩu (mật khẩu lần đầu là 123456 sau đó thay đổi mật khẩu cá nhân để bảo mật), nhập mã an toàn rồi kích chuột vào nút Đăng nhập.

Phản biện có thể đổi pass trên hệ thống như sau: Vào trang Dành cho phản biện với pass cũ. Kích chuột vào mục Hiệu chỉnh hồ sơ. Trong phần Hiệu chỉnh hồ sơ lập pass mới và ghi lại.

4. Trong Trang dành cho Phản biện vào mục Bài được phân công phản biện.

5. Kích chuột vào nút Download  để lấy file bài báo xuống.

6. Kích chuột vào nút Phản biện ở cạnh nút Download.

7. Tiếp tục kích vào nút Phản biện (có biểu tượng chiếc ghim bên cạnh) ở góc trái.

8. Gõ nhận xét vào mục Nội dung, Tóm tắt, Những điều cần sửa chữa, bổ sungChọn các mục ở các nút Đánh giá, Đề nghị theo nhận xét của Phản biện.

9. Kích chuột vào nút Browse ở mục Tệp gắn kèm để gửi bài báo nếu có sửa chữa trong bài báo (bôi đỏ hay gạch chân chỗ gợi ý tác giả sửa) hoặc gửi file nhận xét riêng của phản biện.

10. Kích chuột vào nút Gửi đi để hoàn tất.

 

E. THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ

Tất cả các bản thảo đều được thẩm định về nội dung khoa học bởi các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín. Tạp chí không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác.

Các bài báo được gửi trực tuyến, gửi hai phản biện kín, tác giả gửi bản sửa, phản biện xem lại bản sửa của tác giả và duyệt đăng trên Hệ thống Thông tin của Tạp chí tại trang web http://stdb.hnue.edu.vn hay trang  http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php

 

F. QUY CÁCH TRÌNH BÀY TẠP CHÍ

1.  Khuyến khích tác giả gửi file bài báo được chuẩn bị bằng chương trình Latex với các bài viết Toán học hay bài viết có nhiều công thức toán học và bằng chương trình Microsoft Word với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học khác.

2.  Quy cách bài viết định dạng bằng file Word

 

TÊN BÀI BÁO (CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 11, CĂN LỀ GIỮA)

 

Tên Tác Giả 1, Tên Tác Giả 2 và Tên Tác Giả 3 (chữ thường viết hoa, cỡ chữ 12, căn lề giữa)

Tên đơn vị đang công tác của các tác giả (in nghiêng, cỡ chữ 11, căn lề giữa)

 

Tóm tắt. Trình bày ý tưởng, nội dung tóm tắt của bài báo; phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu tóm tắt của bài báo; điểm mới và khác so với những nghiên cứu trước đây. Khoảng từ 3 - 7 câu. (chữ viết thường, cỡ chữ 10).

Từ khóa: Khoảng 3 đến 5 từ khóa (chữ viết thường, cỡ chữ 10).

 

- Toàn bài cỡ chữ 11, font chữ Times New Roman.

- Paragraph --> Line spacing: --> Single, first line: 0.75cm, spacing: before 2pt, after 2pt.

- Page Setup --> Margins --> Top: 2.5cm, Bottom: 2 cm, Inside: 3 cm, Outside: 1 cm.

- Page Setup --> Layout --> Header: 1.5 cm, Footer: 1.5 cm, chọn hộp Different odd and even, Diferent first page.

 

1. Mở đầu (cỡ chữ 14, spacing: before 12 pt, after 6pt)

- Ý nghĩa của nghiên cứu (yêu cầu chú thích tài liệu tham khảo).

- Tóm tắt tình trạng nghiên cứu trong nước và thế giới (yêu cầu chú thích tài liệu đã nghiên cứu trước đây).

- Tính thời sự của vấn đề.

- Đặt vấn đề, mục đích của nghiên cứu.

- Bắt buộc phải nêu điểm mới hoặc khác so với những nghiên cứu trước đây. (Có thể chú thích tài liệu tham khảo khi so sánh với những nghiên cứu khác).

(Phần Mở đầu dài khoảng 1 trang)

- Cuối trang 1 có phần:

Ngày nhận bài: ........ Ngày sửa bài: ........ Ngày nhận đăng: ........

Tác giả liên hệ: .........Địa chỉ e-mail: .......  

2. Nội dung nghiên cứu (cỡ chữ 14, spacing: before 12 pt, after 6pt)

2.1.   (cỡ chữ 12, spacing: before 6 pt, after 6pt)

2.1.1. (cỡ chữ 11, spacing: before 2 pt, after 2pt)

2.1.2. (cỡ chữ 11)

2.2.    (cỡ chữ 12)

* Yêu cầu về nội dung

- Trình bày phương pháp nghiên cứu, thời gian và phương tiện nghiên cứu.

- Nội dung nghiên cứu đã được thực hiện.

- Kết quả và phân tích hay bàn luận kết quả nghiên cứu.

* Yêu cầu về kĩ thuật trình bày

- Tiêu đề hình vẽ ở ngoài hình và phía dưới hình (in nghiêng, đậm)

- Tiêu đề bảng ở trên bảng (in nghiêng, đậm)

- Các công thức phải gõ bằng MathType,

3. Kết luận (cỡ chữ 14, spacing: before 12 pt, after 6pt))

- Tóm tắt lại kết quả và phương pháp nghiên cứu chính. Nêu ý nghĩa của kết quả nghiên cứu.

- Có thể đề cập hướng nghiên cứu tiếp theo từ nghiên cứu của bài báo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 11, CĂN LỀ GIỮA)

(Sắp xếp theo thứ tự xuất hiện lần lượt trong bài báo)

Khuyến khích có ít nhất 1 tài liệu tham khảo là bài báo của Tạp chí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

[1]   Tên các tác giả, năm xuất bản (không để trong dấu ngoặc đơn). Tên bài báo. Tên Tạp chí  (in nghiêng), Vol. xx,

       Số. xx, tr. xx-xy.

[2]   Tên các tác giả, năm xuất bản (không để trong dấu ngoặc đơn). Tên sách (in nghiêng). Tên Nhà xuất bản, tr. xx-xy.

[3]   Tên nguồn trên Internet.   

ABSTRACT (CHỮ IN HOA, ĐẬM, CỠ CHỮ 11, CĂN LỀ GIỮA)

Tên bài báo bằng tiếng Anh (chữ thường, in đậm, cỡ chữ 11, căn lề giữa)

Tên tác giả 1, Tên tác giả 2 và Tên tác giả 3 bằng tiếng Anh (cỡ chữ 12, căn lề phải)

Tên đơn vị đang công tác bằng tiếng Anh (in nghiêng, cỡ chữ 11, căn lề phải)

Nội dung tóm tắt bằng tiếng Anh (cỡ chữ 11) 

Keywords: từ khóa 1, từ khóa 2,...

Số trang quy định của bài báo: Khuyến khích không quá 10 trang.

 

G. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ

  •  Khoa học Tự nhiên

1.

Đỗ Đức Thái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

15.

Zhong-Tao Jiang, Trường Đại học Murdoch, Úc

2.

Valeri Obukhovskii, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh, Liên bang Nga

16.

Chien-Yen Chen, Trường Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan

3.

Marc Peigné, Trường Đại học Tours, Pháp

17.

John Wen, Trường Đại học Waterloo, Canada

4.

Hieu Trinh, Trường Đại học Deakin, Úc

18.

Han Vinh Huynh, Trường Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

5.

Vũ Đình Hòa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

19.

Vũ Quốc Trung, Trường Đại học Sư phạm

 Hà Nội, Việt Nam

6.

Wu Ching Chou, Trường Đại học Quốc gia ChiaoTung, Đài Loan

20.

Jean Mariaux, Trường Đại học Geneva,

Thụy Sĩ

7.

Nguyễn Hữu Đức, Trường Đại học Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

21.

Thomas Ziegler, Trường Đại học Cologne,

Cộng hòa Liên bang Đức

8.

 

Tran Ha, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học

Quốc gia (CNRS/IPSL/UPMC), Pháp

22.

Boyko Georgiev, Viện Nghiên cứu Đa dạng Sinh học và Hệ sinh thái, Viện Hàn lâm

Khoa học Bun-ga-ri, Bun-ga-ri

9.

Hoàng Anh Tuấn, Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

23.

K. Sudesh Kumar, Trường Đại học Sains, Malaysia

10.

Đặng Văn Soa, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Việt Nam

24.

Trương Xuân Lam, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

11.

Kun-Yi Andrew Lin, Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing, Đài Loan

25.

Vũ Quang Mạnh, Trường Đại học Sư phạm

Hà Nội, Việt Nam

12.

13.

Dionysiou, Trường Đại học Cincinnati, Mỹ

Francis Cheng, Trường Đại học Idaho, Mỹ

26.

Đào Ngọc Hùng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

14.

Lai-Kwan Chau, Trường Đại học Quốc gia 

Chung Cheng, Đài Loan

27.

Nguyễn Khanh Vân, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

  • Khoa học Giáo dục

1.     Đinh Quang Báo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2.     Đỗ Đức Thái, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3.     Đỗ Hương Trà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4.     Nguyễn Thị Hoàng Yến, Học viện Quản lý Giáo dục

5.     Nguyễn Văn Cường, Trường Đại học Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức

6.     Andreas Borowski, Trường Đại học Potsdam, Cộng hòa Liên bang Đức

7.     Albert Pilot, Trường Đại học Utrecht University, Hà Lan

8.     Manabu Kuroda, Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản

9.     Eduard Klause, Trường Đại học Siegen, Cộng hòa Liên bang Đức

10.   Jacques Ginestie, Trường Đại học Aix-Marseille, Pháp

11.   Christine Hall, Trường Đại học Nottingham, Anh

12.   Christopher Day, Trường Đại học Nottingham, Anh

13.   Chokchai Yuenyong, Trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan

14.   Chun – Yen Chang, Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, Đài Loan

 

 

  •  Khoa học Xã hội

           

 

              1.     Lê Huy Bắc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

              2.     Yangsoo Bea, Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc

              3.     Vũ Thị Kim Dung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

              4.     Phạm Hoàng Hải,  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

              5.     Nguyễn Văn Hiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

              6.     Bùi Mạnh Hùng, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

              7.     Phan Hải Linh, Đại học Quốc gia Hà Nội

              8.     Lưu Thị Kim Nhung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

              9.     Phạm Hồng Thái, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

              10.   Văn Ngọc Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

              11.   Trần Nho Thìn, Đại học Quốc gia Hà Nội

              12.   Nguyễn Viết Thịnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

              13.   Trần Ngọc Thêm, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

              14.   Lê Thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

              15.   Nguyễn Tài Thu, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

              16.   Nguyễn Thị Phương Trâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

              17.   Trần Thị Vinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

              18.   Peter Zinoman, Đại học California, Berkeley, Mỹ

 

 

loading...

 
Tác giả  

Bạn cần đăng nhập trước khi gửi bài. Nếu chưa có hồ sơ, bạn phải đăng ký với chúng tôi.

 


Biên tập viên  

Dành cho biên tập viên phân công và theo dõi phản biện.


Phản biện  

Dành cho phản biện nhận bài báo và viết báo cáo phản biện.


 
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn