Con lắc lò xo

Mô phỏng này mô tả dao động của 1 con lắc lò xo ( trong điều kiện không ma sát) và các đại lượng dao động tương ứng như biên độ, vận tốc, gia tốc, năng lượng, lực

Nếu chọn " Thang thời gian, chương trình sẽ làm chậm quá trình đi 10 lần. Độ cứng lò xo, khối lượng vật gia tốc rơi tự do cũng như biên độ dao động có thể thay đổi.

 

 
Physik
Physik-Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14d/beschleunigung.htm
© Walter Fendt, 2. November 2000
Chỉnh lần cuối: 20. 3.2004
Người dịch :NVB

Trở về diễn đàn.