Dao động cưỡng bức - sự cộng hưởng

Một lò xo có tần số dao động riêng Wo không được treo vào 1 điểm cố định mà có điểm treo dao động theo 1 tần số W, chuyển động của nó được mô tả như mô phỏng dưới đây. Chuyển động của vật khi này gọi là dao động cưỡng bức, tần số W gọi là tần số dao động kích thích

Ta có thể thay đổi tần số kích thích cũng như độ cứng và khối lượng vật. Khi tần số kích thích W= tần số dao động riêng Wo thì biên độ dao động của vật đạt giá trị cực đại. Khi này gọi là sự cộng hưởng.

Dieses Applet beruht auf Formeln, die für den Laien ziemlich kompliziert aussehen. Nichtmathematiker sollten daher unter keinen Umständen hier klicken.

 

 
Physik
Physik-Applets

URL: http://www.vatlysupham.com/java/ph14vn/cpendula_vn.htm
© Walter Fendt, 2. November 2000
Chỉnh lần cuối: 20. 3.2004
Người dịch :NVB