Mạch xoay chiều đơn giản

Java-Applet này mô tả mạch điện xoay chiều đơn giản bao gồm một 1 thiết bị ( Điện trở thuần, tụ điện hoặc cuộn dây lý tưởng (không có điện trở Ohm))với nguồn điện xoay chiều. Để đo cường độ dòng điện tức thời ta có một Vôn kế xoay chiều ( màu xanh) và một Ampe kế(màu đỏ)

Phía dưới của mô phỏng là giản đồ véc tơ quay, với màu xanh là biểu thị véc tơ hiệu điện thế màu đỏ là véc tơ cường độ dòng điện.Qua vị trí mũi tên của véc tơ ta có thể đọc được pha của các đại lượng này. Hình chiếu vuông góc của các véc tơ này xuống trục thẳng đứng chính là độ lớn tức thời của các đại lượng tương ứng. Ngay phía dưới là đồ thị u(t) và i(t). Qua đây ta cũng thấy được cách biểu diễn dao động điều hòa ( u(t) và i(t) ) bằng các véc tơ quay.

Nút làm lại có tác dụng đưa ta trở lại trạng thái ban đầu. Bấm nút bắt đầu để đóng mạch điện. Nếu ta chọn "Thang thời gian" chương trình sẽ tự động làm chậm quá trình 5 lần

Trong các ô bên dưới ta có thể thay đổi các giá trị tần số, hiệu điện thế cực đại cũng như các giá trị điện trở, điện dung hoặc hệ số tự cảm trong các mạch tương ứng.

 

 
Physik
Physik-Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14d/beschleunigung.htm
© Walter Fendt, 2. November 2000
Chỉnh lần cuối: 20. 3.2004
Người dịch :NVB

Trở về diễn đàn.