Physik

Java-Applets về Vật lý

Walter Fendt
Vietnam Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português Nederlands Koreanisch
Polnisch Isländisch Griechisch Slowakisch Schwedisch Thailändisch Rumänisch Lettisch Ungarisch Serbisch
Lưu ý quan trọng Với Internet Explorer 6 :
Các Applets chỉ hoạt động khi máy tính được cài Java-Maschine (Java Runtime Environment, Version 1.4) .
Có thể Download ở đây:Sun Microsystems
Động học
Chuyển động biến đổi đều 2.11.2000 - 20.3.2004
Chuyển động ném ngang 2.11.2000 - 20.3.2004
Con vật chuyển động nhanh thế nào? eng-2.11.2000 - 20.3.2004
Quả cầu gỗ hay quả cầu sắt rơi nhanh hơn? eng-2.11.2000 - 20.3.2006
Rơi từ một ô tô đang chuyển động eng-2.11.2000 - 20.3.2006
Phương trình chuyển động eng-2.11.2000 - 20.3.2006
Phương trình s-t eng_2.11.2000 - 20.3.2006
Phương trình s-t và v-t của một ô tô tải eng_2.11.2000 - 20.3.2006
Gia tốc và lực cản không khí eng_2.11.2000 - 20.3.2006
Luyện tập chuyển động với con trỏ chuột eng_2.11.2000 - 20.3.2006
Quả bóng nảy trên mặt phẳng eng_2.11.2000 - 20.3.2006
Quả bóng nảy trên mặt phẳng- năng lượng eng_2.11.2000 - 20.3.2006
Chuyển động tương đối 1-Chuyển động tròn 2.11.2000 - 20.3.2006
Chuyển động tương đối 2-hệ qui chiếu eng-2.11.2000 - 20.3.2006
Động lực học
Cân bằng của 3 lực đồng qui 11.3.2000 - 20.3.2004
Quán tính- Định luật 1 Newton eng-2.11.2000 - 20.3.2006
Lực tổng hợp (Phương pháp cộng véc tơ) 2.11.1998 - 20.3.2004
Phần tích lực thành 2 thành phần 30.5.2003 - 20.3.2004
Pa lăng 24.3.1998 - 20.3.2004
Định luật đòn bẩy 2.11.1997 - 20.3.2004
Định luật đòn bẩy 1 eng-2.11.2000 - 20.3.2006
Định luật đòn bẩy 2 eng-2.11.2000 - 20.3.2006
Mặt phẳng nghiêng 24.2.1999 - 19.5.2004
Định luật 2 Newton (Thí nghiệm trên máng định hướng) 23.12.1997 - 17.9.2005
Ném xiên 13.9.2000 - 17.9.2005
Ném xiên 1 eng-13.9.2000 - 17.9.2005
Ném xiên 2 eng-13.9.2000 - 17.9.2005
Bóng rổ 1 eng-13.9.2000 - 17.9.2005
Bóng rổ 2 eng-13.9.2000 - 17.9.2005
Nhảy cao 1 eng-13.9.2000 - 17.9.2005
Nhảy cao 2 eng-13.9.2000 - 17.9.2005
Bắn mục tiêu di động eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Đu quay (Lực hướng tâm) 10.3.1999 - 20.3.2004
Các thành phần của gia tốc hướng tâm eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Áp suất trong lòng chất lỏng 3.2.1999 - 20.3.2004
Lực đẩy Acsimét 19.4.1998 - 20.3.2004
Các định luật bảo toàn
Mở đầu về bảo toàn động lượng eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Va chạm đàn hồi và va chạm mềm 7.11.1998 - 20.3.2004
Va chạm xuyên tâm giữa 2 quả cầu eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Va chạm giữa 2 quả cầu eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Con lắc thử đạn eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Con lắc xoắn eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Cái nôi của Newton (Bảo toàn động lượng và năng lượng) 4.11.1997 - 20.3.2004
Định luật vạn vật hấp dẫn- Thiên văn học
Chuyển động của các hành tinh eng-13.9.2000 - 17.3.2006
So sánh thuyết địa tâm và nhật tâm eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Định luật I Kepler 25.3.2000 - 20.3.2004
Định luật 2 Kepler 4.4.2000 - 20.3.2004
Định luật I / II Kepler eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Định luật III Kepler eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Thủy triều eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Quĩ đạo mặt trăng eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Quĩ đạo hành tinh quanh mặt trời eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Quĩ đạo biểu kiến của Hỏa tinh nhìn tử trái đất eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Quĩ đạo phụ thuộc vận tốc phóng eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Bán kính quĩ đạo phụ thuộc vận tốc phóng eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Năng lượng của 1 vệ tinh eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Phóng vệ tinh từ trái đất eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Phóng vệ tinh từ 1 thiên thạch eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Phóng vệ tinh từ 1 trái đất đến hành tinh khác eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Phóng vệ tinh từ 1 trái đất đến hành tinh khác eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Hệ 3 vật eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Nghiên cứu quĩ đạo eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Hai vật thể cùng chuyển động eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Núi Newton eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Quĩ đạo chuyển động dưới tác dụng các loại lực xuyên tâm eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Dao động và sóng
Con lắc đơn 21.5.1998 - 20.3.2004
Năng lượng của con lắc đơn eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Lực tác dụng lên con lắc đơn eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Lực tác dụng lên con lắc đơn eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Định luật Hook eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Con lắc lò xo 24.5.1998 - 20.3.2004
Con lắc lò xo - lực eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Con lắc lò xo -Năng lượng eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Con lắc lò xo - chuyển động tròn đều eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Chuyển động xuyên trái đất eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Con lắc liên kết 5.7.1998 - 20.3.2004
Dao động cưỡng bức ( cộng hưởng) 9.9.1998 - 21.3.2004
Dao động tắt dần eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Phách- Tổng hợp 2 dao động khác tần số 21.10.2001 - 21.3.2004
Phách- sóng âm 21.10.2001 - 21.3.2004
Sóng dọc và sóng ngang eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Tổng hợp hai sóng eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Sóng dừng trên dây eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Sóng dừng trên dây 9.7.2003 - 21.3.2004
Sóng dừng ( sóng âm dừng) 8.6.1998 - 21.3.2004
Giao thoa hai sóng tròn hoặc cầu 22.5.1999 - 21.3.2004
Hiệu ứng Doppler 25.2.1998 - 21.3.2004
Hiệu ứng Doppler 2 eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Sóng âm eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Âm sắc của piano eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Âm sắc eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Tạo hợp âm- Âm sắc eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Điện từ học
Từ trường của một nam châm thẳng 20.4.2001 - 21.3.2004
Từ trường quanh dây dẫn thẳng mang dòng điện 18.9.2000 - 21.3.2004
Lực Lorent tác dụng lên dây dẫn thẳng mang điện 1.6.1998 - 21.3.2004
Động cơ điện 1 chiều 29.11.1997 - 21.3.2004
Máy phát 8.5.1998 - 21.3.2004
Định luật Ôm 23.11.1997 - 21.3.2004
Mắc điện trở thành mạch điện 11.9.2002 - 21.3.2004
Mạch xoay chiều đơn giản 13.6.1998 - 21.3.2004
Mạch xoay chiều RLC 19.3.2004 - 21.3.2004
Mạch dao động điện từ 23.10.1999 - 21.3.2004
Sóng điện từ 20.9.1999 - 21.3.2004
Quang học
Phản xạ và khúc xạ ánh 20.12.1997 - 21.3.2004
Phản xạ và khúc xạ ánh sáng theo quan điểm về thuyết sóng ánh sáng của Huyghen 5.3.1998 - 22.3.2004
Hệ quang học đồng trục eng-13.9.2000 - 17.3.2006
Ống nhòm Kepler 8.3.2000 - 22.3.2004
Giao thoa ánh sáng qua 2 khe hẹp 7.10.2003 - 22.3.2004
Tán xạ ánh sáng qua 1 khe hẹp 11.10.2003 - 22.3.2004
Nhiệt học
Mô hình khí lí tưởng và áp suấtl eng-25.12.1999 - 22.3.2006
Biết đổi trạng thái của khí lí tưởng 25.12.1999 - 22.3.2004
Chuyển động Brown eng-25.12.1999 - 22.3.2006
Phân bố Maxwell eng-25.12.1999 - 22.3.2006
Thuyết tương đối
Sự trôi chậm của thời gian 15.11.1997 - 22.3.2004
Vật lý hạt nhân
Hiệu ứng quang điện 20.2.2000 - 22.3.2004
Mô hình Bohr về cấu tạo nguyên tử H 30.5.1999 - 22.3.2004
Vật lý hạt nhân
Chuỗi phân rã phóng xạ 20.7.1998 - 23.3.2004
Định luật phân rã( phóng xạ) 16.7.1998 - 23.3.2004

Walter Fendt, 23. Oktober 2005

Technische Hinweise
Copyright-Hinweis